Forskning

För över 20 år sedan började man forska på yoga för att se vilka mediciniska effekter som yogan kunde ge. Idag finns över 1 600 vetenskapliga artiklar om yogan. I den systematiska översikten som gjordes av över 300 litteraturstudier visade att över 90 % hade medicinska effekter på hälsan.

Det fanns inge skillnad mellan de olika yogaformerna utan det handlade mera om deltagarnas upplevelser.

Är du nyfiken på att läsa mera så hittar du här under några studier om varför yoga är bra för gravida, vid sömnsvårigheter, utmattningssyndrom och ADHD. Under 2022 så presenterades även en forskning om kallbadens effekter.